terug

Voor mij als leek is het een raadsel hoe uit zo'n bende de ontstaansgeschiedenis van een gedicht valt te peuren, maar Van Vliet c.s. konden er blijkbaar chocola van maken. De weerslag van hun onderzoek, te vinden op bladzijde 410-413 van de bovengenoemde uitgave, werd uitgangspunt voor deze animatie. De film is een betrekkelijk nauwkeurige, maar geenszins getrouwe overzetting van het werk van Van Vliet: ik heb een eigen ritme en 'verhaal' aangebracht in de tekst. In 'O kostelijkste' leidt het zoeken van de dichter tot een resultaat - zelfs al blijven tot het laatst elementen in beweging. Zo 'af' is de tekst in Leopolds gedachten vermoedelijk nooit geworden.

Er zijn op het internet meer voorbeelden van pogingen een gedicht in zijn ontstaan te volgen. Ik noem het hoofdstuk 'Het schrijven van verzen' uit 'De glanzende kiemcel' van Simon Vestdijk, na te lezen in de uitgave van Atheneum, 1975: hier na te lezen. Paul Bogaert heeft zijn computer alle versies laten bewaren van zijn gedicht 'Iets refreinerigs' en er een Power Point-presentatie van gemaakt: hier.

terug naar gedicht